Denne artikel er en del af en artikelserie kaldet ”Fond Facts”, der handler om fonde i Danmark. Artiklerne indeholder en række spørgsmål og svar vedrørende fonde, som jeg gennem tiden har fået og/eller finder relevante.

Fond Facts er delt op i emner, og det er derfor muligt, at du skal finde dit spørgsmål/svar i en anden artikel, som du finder på Innovas hjemmeside eller LinkedIn-profil.

Artiklerne opdateres løbende med nye Fond Facts, og du er meget velkommen til at kontakte mig (Uffe Nørgaard) på un@innova-law.com med spørgsmål, kommentarer eller forslag til nye emner.

Du finder links til alle artiklerne her.

Senest opdateret november 2021.

Klik på spørgsmålene herunder og få svar:

1. Hvem kan stifte en fond?

Det kan alle, som har den fornødne selvstændige rets- og handleevne. Både juridiske og fysiske personer, myndigheder og foreninger m.v., og fonden kan stiftes af en eller flere stiftere. Der er noget ikke krav til nationalitet, og udenlandske personer og selskaber m.v., kan også stifte danske fonde. Fonde kan også stiftes ved gavebrev eller testamente.

Enkeltmandsvirksomheder kan ikke stifte en erhvervsdrivende fond, da enkeltmandsvirksomheder ikke har selvstændig retsevne. Det kan den fysiske person bag enkeltmandsvirksomheden derimod.

2. Hvor stifter man en fond?

Både ikke-erhvervsdrivende og erhvervsdrivende fonde skal registreres via Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning (virk.dk). Efter registreringen modtager fonden et CVR-nr.

Ved stiftelse af erhvervsdrivende fonde har man ­– som ved kapitalselskaber – en frist på to uger fra den retsstiftende beslutning. Dog vil overskridelse af fristen ikke – som ved kapitalselskaber – blive mødt af registreringsnægtelse, men fonden opnår først retsevne, når den er registreret.

Ved stiftelse af ikke-erhvervsdrivende fonde skal man senest 3 måneder efter oprettelse (man kan både gøre det før og efter man har oprettet den via virk.dk) anmelde fonden til Civilstyrelsen ved at indsende fondens vedtægter, fortegnelse over fondens bestyrelse og oplysning om, hvem der er udpeget som revisor. Civilstyrelsen foretager som udgangspunkt ikke en gennemgang eller en godkendelse af vedtægterne i forbindelse med stiftelsen. Endelig skal vedtægterne senest 3 måneder efter oprettelsen indsendes til Skattestyrelsen.

3. Hvad er minimumsgrundkapitalen i en erhvervsdrivende fond?

En erhvervsdrivende fond skal minimum have en grundkapital på 300.000 kr. Ud over dette minimumskrav skal fondens grundkapital være stor nok til, at den kan udøve sit formål. Det bliver efter stiftelsen bestyrelsens ansvar at sikre, at fonden har det fornødne kapitalberedskab.

4. Hvad er de økonomiske krav til stiftelse af en ikke-erhvervsdrivende fond?

En ikke-erhvervsdrivende skal have aktiver for 1.000.000 kr., og aktiverne og egenkapitalen (hvis størrelse  ikke er reguleret) skal stå i rimeligt forhold til fondens formål.

5. Fondens vedtægter

I forbindelse med stiftelse af en fond, skal fondes vedtægter indsendes til fondsmyndigheden. Vedtægterne behandles i en selvstændig artikel.

6. Hvad bestemmer en stifter i en fond efter fonden er stiftet?

Som hovedregel ingenting.

For både erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde gælder det, at en fonds formue skal være uigenkaldeligt udskilt fra en stifters formue (herunder at midlerne ikke kan føres tilbage til stifteren), og rådighedsbeføjelserne over fonden skal tilkomme en i forhold til stifter selvstændig ledelse (bestyrelsen).

Stifter kan dog godt være bestyrelsesmedlem, og stifter har i sagens natur meget stor indflydelse på udformning af de vedtægter, som fonden stiftes med, og kan derved indirekte ”fjernstyre” fonden.

7. Hvad er ”stifterreglerne”?

  • Krav om udskillelse af formue fra stifterne
  • Stifters uafhængighed i forhold til bestyrelsesmedlemmerne
  • Forbud mod tilbageførsel af bidrag til stifter

8. Er andre end stifteren omfattet af ”stifterreglerne”?

Ja.

I fonde er væsentlige gavegivere og bidragsydere m.v. i alle henseender sidestillet med fondens stifter(e). Det betyder, at reglerne angående udskillelse af formue, uafhængighed i forhold til bestyrelsesmedlemmer og forbud mod tilbageførsel af bidrag også gælder for væsentlige gavegivere og bidragsydere.