INNOVA yder rådgivning til både erhvervsvirksomheder og privatpersoner om ansættelsesretlige forhold, herunder særligt funktionærretlige forhold.

Vi har stor erfaring med førelse af sager vedrørende:

  • Opsigelse og bortvisning af medarbejdere
  • Opgørelse af lønkrav
  • Saglige og usaglige afskedigelser
  • Godtgørelses- og erstatningsproblematikker

Vi yder endvidere rådgivning om:

  • Ansættelsesretlige problemstillinger under ansættelsesforholdet
  • Udarbejdelse af ansættelsesbreve og kontrakter
  • Direktørkontrakter
  • Kunde- og konkurrenceklausuler