Efter lovens § 4 stilles der specifikke krav til den måde, hvorpå advokaters kunders legitimerer sig, samt hvilke oplysninger med hensyn til kundens identitet advokaterne skal sikre sig, når der optages forretningsmæssige forbindelse med en kunde og/eller der gennemføres transaktioner på en kundes vegne.

Som følge af førnævnte lovbestemmelse må kunder hos INNOVA påregne, at INNOVA vil anmode kunder om at opfylde de legitimationskrav, som lovgivningen påbyder.