INNOVA rådgiver en lang række mellemstore aktører i byggeriet, herunder både bygherrer, entreprenørvirksomheder, tekniske rådgivere og forsikringsselskaber.

Ved større entrepriser deltager vi allerede ved aftaleindgåelsen, hvor vi er i stand til at påvirke aftalegrundlaget mest muligt. Vores tilgang til forhandlingen er at skabe det bedst mulige juridiske og kommercielle fundament for en entreprise, herunder blandt andet at opnå den bedst mulige likviditet i byggesagen for vores kunde.

INNOVAs tilgang til tvistbehandlinger er meget løsnings- og forretningsorienteret, da det er vores grundlæggende opfattelse, at vores kunder oftest vil opnå de bedste løsninger ved indgåelse af forlig. Vi har dog også stor erfaring med at føre entreprisesager ved Voldgiftsnævnet for Bygge- & Anlægsvirksomhed og domstolene.

INNOVA rådgiver således om:

  • Forhandling, indgåelse og gennemgang af alle typer entrepriseaftaler
  • Gennemgang af udbudsbetingelser
  • AB92, ABT93, ABR89 og AB Forbruger
  • AB18, ABT18, ABR18
  • Mangler ved udførelsen af entrepriser
  • Mangler ved projekteringen af entrepriser
  • Syn og skøn
  • Garantier
  • Sagkyndige beslutninger
  • Voldgifts- og retssager