INNOVA yder specialiseret rådgivning vedrørende selskabsret.

Vores rådgivning vedrører primært etablering af virksomhed, herunder valg af virksomhedsform, stiftelse af interessentskaber, anparts- & aktieselskaber, omdannelse af virksomheder til anden virksomhedsform samt fusion, spaltning og likvidation af virksomheder.
Der ydes endvidere rådgivning vedrørende forholdet mellem forskellige ejerkredse i virksomheder, særligt i forbindelse med udarbejdelse af sameje- og aktionæroverenskomster.

Vi yder tillige rådgivning vedrørende løbende problematikker i virksomhedens drift med relation til diverse erhvervsretlige forhold. Hos INNOVA lægger vi vægt på et tæt samarbejde med vores klienter samt andre rådgivere, herunder revisorer og pengeinstitutter, således at vor løbende rådgivning og sparring er medvirkende til, at vore klienters virksomhedsdrift optimeres bedst mulig.