Om Uffe Nørgaard

Uffe arbejder primært med selskabs- og skatteretten, herunder i forbindelse med opstart, omstruktureringer, køb- og salg samt generationsskifte og opløsning af virksomheder. Som et naturligt led i at varetage de juridiske rammer vedrørende opstart og drift af virksomhed, er Uffe også sparringspartner for erhvervslivet vedrørende strategiske og forretningsmæssige forhold.

Uffe arbejder tillige med skattesager, hvor han har mange års erfaring med at føre skattesager for skatteankenævn og Landsskatteretten samt for domstolene.

Uffe er specialist i fonde og udgiver en artikelserie kaldet “Fond Facts”, der indeholder en række spørgsmål og svar vedrørende fonde i Danmark. Du finder links til alle artiklerne her.

Læs mere om Uffe Nørgaard

FORRETNINGSOMRÅDER

 • Rådgivning angående valg af selskabsform
 • Omstrukturering af eksisterende virksomheder
 • Opløsning af virksomheder
 • Investering i virksomheder
 • Overdragelse af virksomheder – herunder generationsskifte
 • Skatterådgivning
 • Skatteproces
 • Udarbejdelse af kontrakter
 • Persondata og GDPR
 • Retlig regulering af spil
 • Rådgivning vedrørende erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde

KARRIERE

 • 2006-2016Advokat, Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen P/S
 • 2016 – 2021Advokat, INNOVA Advokatfirma
 • 2021 –Specialistadvokat, INNOVA Advokatfirma

UDDANNELSE

 • Cand. jur., Aarhus Universitet, 2006

SPROG

 • Dansk
 • Engelsk

MEDLEMSKABER

 • Danske Skatteadvokater

PUBLIKATIONER

 • Medforfatter til bogen ”Festskrift til Irene Nørgaard”