Om Uffe Nørgaard

Uffe arbejder primært med selskabs- og skatteretten, herunder i forbindelse med opstart, omstruktureringer, køb- og salg samt generationsskifte og opløsning af virksomheder. Som et naturligt led i at varetage de juridiske rammer vedrørende opstart og drift af virksomhed, er Uffe også sparringspartner for erhvervslivet vedrørende strategiske og forretningsmæssige forhold.

Uffe arbejder tillige med skattesager, hvor han har mange års erfaring med at føre skattesager for skatteankenævnet og Landsskatteretten samt for domstolene.

Læs mere om Uffe Nørgaard

Forretningsområder

 • Rådgivning angående valg af selskabsform
 • Omstrukturering af eksisterende virksomheder
 • Opløsning af virksomheder
 • Investering i virksomheder
 • Overdragelse af virksomheder – herunder generationsskifte
 • Skatterådgivning
 • Skatteproces
 • Udarbejdelse af kontrakter
 • Persondata
 • Retlig regulering af spil

Karriere

 • 2006-2016 Advokat, Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen P/S
 • 2016- Advokat, INNOVA Advokatfirma

Uddannelse

 • Cand. jur., Aarhus Universitet, 2006

Sprog

 • Dansk
 • Engelsk

Medlemskaber

 • Danske Skatteadvokater