INNOVAs advokater er højt specialiserede i en lang række insolvensretlige sagstyper

INNOVAs advokater er højt specialiserede i en lang række insolvensretlige sagstyper, herunder særligt som:

  • kuratorer i konkursboer
  • rekonstruktører i rekonstruktionsboer

INNOVA rådgiver endvidere om omstødelsessager i konkursboer, hvor vi repræsenterer pengeinstitutter, panthavere og andre kreditorer, samt om tvangsauktioner.

Vi lægger vægt på hurtig og effektiv sagsbehandling af sagerne, hvilket er en primær forudsætning for succesfulde resultater.

Rådgivningen sker typisk i tæt samarbejde med vores kunders øvrige samarbejdspartnere, herunder særligt pengeinstitutter og revisorer.

Early Warning

INNOVA advokatfirma med et team bestående af Lars Bentsen og Martin Breum Sønder, begge med speciale i insolvens og rekonstruktion, har vundet Early Warnings udbud på advokatopgaver til kriseramte virksomheder i Midt- og Syddanmark.

Early Warning er et landsdækkende initiativ, som siden 2007 har hjulpet knap 7.000 kriseramte virksomheder. Formålet er at flere kriseramte virksomheder overlever, at de virksomheder, der må lukke, lukker hurtigere og med mindre gæld, og at sunde dele af konstruerede virksomheder videreføres.

Hjælpen består af vejledning, sparring og rådgivning af virksomhedens ejer og evt. ejerens familie. Det er gratis for virksomhederne at benytte Early Warning.

Har din virksomhed behov for konstruktiv og pragmatisk sparring angående mulighederne for rekonstruktion og konkurs, så kontakt advokat Lars Bentsen eller advokat Martin Breum Sønder.