INNOVAs advokater er højt specialiserede i en lang række insolvensretlige sagstyper

herunder særligt som

  • kuratorer i konkursboer
  • rekonstruktører i rekonstruktionsboer

INNOVA rådgiver endvidere om omstødelsessager i konkursboer, hvor vi repræsenterer pengeinstitutter, panthavere og andre kreditorer samt om tvangsauktioner.

Vi lægger vægt på hurtig og effektiv sagsbehandling af sagerne, hvilket er en primær forudsætning for succesfulde resultater.

Rådgivningen sker typisk i tæt samarbejde med vore kunders øvrige samarbejdspartnere, herunder særligt pengeinstitutter og revisorer.