Alle advokater hos INNOVA er omfattet af firmaets ansvarsforsikringer og garantiordning tegnet hos:

HDI-Gerling Forsikring
Indiakaj 6, 1.
2100 København Ø
Danmark
www.hdi-gerling.dk

og

Aon Denmark A/S
Strandgade 4C
1401 København K
www.aon.dk

Ansvarsforsikringerne dækker al advokatvirksomhed udøvet af INNOVA ADVOKATFIRMA uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

De kan læse mere om forsikringsdækning og ansvarsbegrænsning under INNOVAs forretningsbetingelser, her.