Forskellige familie- og samlivsformer og ændringer heri, f.eks. ægteskab, skilsmisse og død, betyder ofte komplicerede problemer i forhold til pensioner, bodeling, forældremyndighed og arv.

Bistand ydes i tæt dialog med klienten med forståelse for den særlige og ofte sårbare situation, klienten befinder sig i.

Vi har stor ekspertise indenfor:

 • Udarbejdelse af ægtepagter
 • Lån, arv, arveforskud og gaver mellem ægtefæller eller mellem børn og forældre/bedsteforældre
 • Ægteskabssager, herunder:
  Separation
  Skilsmisse
  Bodeling
 • Rådgivning om formueforhold, herunder:
  Pensionsforhold før og under ægteskab
 • Forhold vedrørende børn, herunder:
  Forældremyndighed
  Samvær
 • Ugifte samlevende, herunder:
  Samejeaftaler
  Samlivskontrakter
  Opløsning af sameje
 • Rådgivning om arveforhold og dødsboer
 • Udarbejdelse af testamenter, herunder også børnetestamenter
 • Bobehandling