Om Elisabet Villadsen Jensen

Elisabet har speciale indenfor fast ejendom, herunder ejendomstransaktioner samt private client.
Elisabet rådgiver om køb og salg af fast ejendom både i Danmark og udlandet, herunder ejendomstransaktioner samt erhvervs- og boliglejeret.

Elisabet yder specialiseret rådgivning i forbindelse med generationsskifte og har i mange år beskæftiget sig med formueforhold, herunder familie- og arveretlige sager og dødsbobehandling. Elisabet har i mange år undervist i familie- og arveret på Aarhus Universitet og ydet retshjælp i Mødrehjælpen i Aarhus.

Elisabet skriver artikler og holder foredrag om formueforhold og fast ejendom.

I The Legal 500 bliver Elisabets viden og erfaring indenfor fast ejendom fremhævet og anerkendt.

Testimonial fra en af vores klienter ifm. Legal 500

”Vi bruger Christian Lomborg Jessen til byggeri og Elisabeth Villadsen Jensen til fast ejendom. Fælles for dem begge er, at de er ekstremt kompetente. Du føler dig i helt sikre hænder, hvilket sandsynligvis især kan tilskrives deres evne til at forstå kundens behov.”

Læs mere om Elisabet Villadsen Jensen

FORRETNINGSOMRÅDER

Fast ejendom
 • Ejendomstransaktioner
 • M&A Real Estate
 • Projektudvikling
 • Erhvervslejeret
 • Ejendomsfinansiering
 • Andelsboligforeninger
Private client
 • Formueforhold
 • Generationsskifte
 • Familieretlige forhold
 • Arveret og dødsboskifter
 • Procesret

UDDANNELSE

 • Cand. jur., Aarhus Universitet, 1994

SPROG

 • Dansk
 • Engelsk

Hverv

 • Ekstern lektor ved Aarhus Universitet 1996-2016
 • Rådgiver på www.delebarn.dk
 • Foredragsvirksomhed
 • Bestyrelsesmedlem, Cafe Faust A/S
 • Bestyrelsesformand, Murerfirmaet Kiil & Nielsen A/S

Publikationer

 • Artikel: “Skattemæssige udfordringer med hidtidig fælles (ejer)bolig ved ægtefælleskiftet, som følge af separation eller skilsmisse” af advokat Elisabet Jensen og advokat Uffe Nørgaard, Festskrift til professor Irene Nørgaard, februar 2017

Medlemskaber

 • Foreningen af familieretsadvokater
 • Foreningen Danske Arveretsadvokater