Om Elisabet Villadsen Jensen

Elisabet har speciale indenfor fast ejendom, herunder ejendomstransaktioner samt private client.
Elisabet rådgiver om køb og salg af fast ejendom både i Danmark og udlandet, herunder ejendomstransaktioner samt erhvervs- og boliglejeret.

Herudover har Elisabet i mange år beskæftiget sig med formueforhold, herunder familie- og arveretlige sager og dødsbobehandling. Elisabet har i mange år undervist i familie- og arveret på Århus Universitet og ydet retshjælp i Mødrehjælpen i Århus.

Elisabet skriver artikler og holder foredrag om formueforhold og fast ejendom.

I The Legal 500 bliver Elisabets viden og erfaring indenfor fast ejendom fremhævet og anerkendt.

Læs mere om Elisabet Villadsen Jensen

Forretningsområder

Fast ejendom
 • Ejendomstransaktioner
 • M&A Real Estate
 • Projektudvikling
 • Erhvervslejeret
 • Ejendomsfinansiering
 • Andelsboligforeninger
Private client
 • Formueforhold
 • Generationsskifte
 • Familieretlige forhold
 • Arveret og dødsboskifter
 • Umyndige
Private client
 • Procesret

Uddannelse

 • Cand. jur., Aarhus Universitet, 1994

Sprog

 • Dansk
 • Engelsk

Hverv

 • Ekstern lektor ved Århus Universitet 1996-2016
 • Rådgiver på www.delebarn.dk
 • Foredragsvirksomhed
 • Bestyrelsesmedlem, Cafe Faust A/S
 • Bestyrelsesformand, Murerfirmaet Kiil & Nielsen A/S

Publikationer

 • Artikel: “Skattemæssige udfordringer med hidtidig fælles (ejer)bolig ved ægtefælleskiftet, som følge af separation eller skilsmisse” af advokat Elisabet Jensen og advokat Uffe Nørgaard, Festskrift til professor Irene Nørgaard, februar 2017

Medlemskaber

 • Foreningen af familieretsadvokater
 • Foreningen Danske Arveretsadvokater