INNOVAs advokater

Alle INNOVAs advokater har advokatbeskikkelse fra Justitsministeriet og er medlemmer af Advokatsamfundet. INNOVA og de enkelte advokater er underlagt tilsyn af Advokatsamfundet, herunder bl.a. tilsyn med at INNOVA og de enkelte advokater overholder de regler, der gælder for advokatbranchen, herunder reglerne om god advokatskik. Oplysninger om Advokatsamfundet, herunder kontaktoplysninger, findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Klager over advokaters salær og/eller adfærd kan indbringes for Advokatnævnet. Oplysninger om Advokatnævnet, herunder kontaktoplysninger, findes på Advokatnævnets hjemmeside.