Flere advokater hos INNOVA deltager i professionelle bestyrelser i danske virksomheder, fordi vi kan gøre en forskel.

Vi ønsker at være ejerledelsens betroede rådgiver, herunder både i relation til juridiske og strategiske forhold. Det er derfor en naturlig rolle for os at deltage i kundens overordnede ledelse.

Vi er ikke traditionelle advokater i forbindelse med vores bestyrelsesarbejde. Advokater har traditionelt været valgt til virksomhedsbestyrelser på grund af deres viden om de formelle regler, som gælder for selskaber og bestyrelser.

INNOVAs deltagelse i bestyrelsesarbejde omfatter i mindre grad det formelle juridiske ansvar, mens det absolut centrale i bestyrelsesarbejdet er at tage ansvar for virksomhedens væsentlige beslutninger, strukturelle forhold samt strategiske udvikling i samarbejde med bestyrelsens øvrige medlemmer og virksomhedens daglige ledelse.