Om Christian Lomborg Jessen

Christian yder højt specialiseret rådgivning indenfor entrepriseret og byggeri og har stor erfaring som advokat for entreprenørvirksomheder, bygherrer, materialeleverandører og tekniske rådgivere. Christian repræsenterer på fast basis en række store og mellemstore, jyske entreprenørvirksomheder, bygherrer og andre aktører i byggebranchen og har derigennem opbygget et stort netværk og kendskab til denne branche.

Det er Christians målsætning at være blandt de bedste erhvervsadvokater i Danmark indenfor rådgivning om entrepriseret og byggeri, herunder om udbud, indgåelse af entreprisekontrakter, kontraktfortolkning, garantier, hurtige afgørelser, sagkyndige beslutninger, mangler, forsinkelse, dagbod, erstatning, syn og skøn samt AB18, ABT18, ABR18, AB92, ABT93, ABR89 og AB Forbruger og lignende betingelser i byggebranchen.

Christian har som udgangspunkt altid en målsætning om at opnå pragmatiske, konstruktive og kommercielt velbegrundede løsninger i sine sager. På trods af det har Christian dog også ført et stort antal sager ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg samt domstolene om tvister vedrørende byggerier og anlægsopgaver.

Christian rådgiver desuden projektudviklervirksomheder om udvikling af større ejendomsprojekter. Rådgivningen omfatter både strategiske beslutninger samt de mange juridiske opgaver og problemstillinger, der skal løses under udviklingen af et ejendomsprojekt.

The Legal 500 fremhæver Christians viden og store erfaring med entrepriseret.

TESTIMONIALS FRA NOGLE AF VORES KLIENTER IFM. LEGAL 500

”Vi har været igennem et par retssager, siden vi åbnede vores forretning, og INNOVA Advokatfirma – og især Christian Lomborg – har været ’klippen’, som vi havde brug for i en juridisk kamp. Han er tålmodig og sympatisk. Han forstår vores frustration og gør altid lidt ekstra for at holde os informeret om de igangværende sager.”

”Vi har haft stor glæde af advokat Christian Lomborg Jessen, som efter vores mening er en af ​​de bedste i Danmark inden for sit felt.”

Læs mere om Christian Lomborg Jessen

Forretningsområder

 • Entrepriseret
 • Byggeri
 • Ejendomsprojektudvikling
 • Fast ejendom
 • Rets-/ og voldgiftssager

Uddannelse

 • Cand. jur., Aarhus Universitet, 2002

Sprog

 • Dansk
 • Engelsk

Hverv

 • Bestyrelsesformand, HauCon A/S
 • Bestyrelsesformand, Byggefirmaet Knudsgaard A/S
 • Bestyrelsesformand, Knudsgaard Invest A/S
 • Bestyrelsesformand, BACH Invest A/S
 • Bestyrelsesformand, Frederikshuset A/S
 • Bestyrelsesformand, AH 2015 Holding ApS
 • Bestyrelsesformand, The Company Group A/S
 • Bestyrelsesformand, The Call Company A/S
 • Bestyrelsesformand, The Food Company ApS
 • Bestyrelsesformand, The Data Company ApS
 • Direktør, Ejendomsselskabet 777 P/S
 • Direktør, Ejendomsselskabet Aarslev Højgård ApS

Medlemskaber

 • Dansk Selskab for Byggeret