Mange danske virksomheder står for at skulle gennemføre et generationsskifte inden for de kommende år. Det er vores erfaring, at de mest succesfulde generationsskifter er kendetegnet ved, at de er nøje forberedt.

INNOVA yder professionel rådgivning og sparring i forbindelse med processen, herunder valg af rette overtager af virksomheden, herunder eksempelvis overdragelse til familie, ledende medarbejdere eller en kombination heraf.

Vi yder rådgivning vedrørende alle spørgsmål i relation til overdragelsesform samt finansiering af generationsskiftet.

Vores rådgivning er af personlig og individuel karakter såvel vedrørende tilrettelæggelsen som den praktiske gennemførelse af generationsskiftet.

INNOVAs rådgivning sker i tæt samarbejde med kundens andre rådgivere, herunder revisorer og pengeinstitutter, således at vores løbende rådgivning og sparring er medvirkende til det bedst mulige resultat.