Mange danske virksomheder står for at skulle gennemføre et generationsskifte inden for de kommende år. Det er vores erfaring, at de mest succesfulde generationsskifter af virksomheder er kendetegnet ved, at de er nøje forberedt.

INNOVA yder professionel rådgivning og sparring i forbindelse med processen, herunder valg af rette overtager af virksomheden, herunder eksempelvis overdragelse til familie, ledende medarbejdere eller en kombination heraf.

Vi yder rådgivning vedrørende alle spørgsmål i relation til overdragelsesform samt finansiering af generationsskiftet.

Vi yder også rådgivning om:

  • Skattemæssig succession
  • Skat og generationsskifte
  • Generationsskifte af pengetank
  • Arveafgift i forbindelse med generationsskifte

Følg med på LinkedIn gruppen ‘Generationsskifte Danmark’ her.

Læs vores e-bog om generationsskifte af pengetank her.

Vores rådgivning er af personlig og individuel karakter såvel vedrørende tilrettelæggelsen som den praktiske gennemførelse af generationsskiftet.

INNOVAs rådgivning sker i tæt samarbejde med kundens andre rådgivere, herunder revisorer og pengeinstitutter, således at vores løbende rådgivning og sparring er medvirkende til det bedst mulige resultat.

TESTIMONIALS

”INNOVA Advokatfirma rådgav os i forbindelse med generationsskifte af vores familiedrevne virksomhed.

Advokat Elisabet Jensen og advokat Rasmus Thusgaard guidede os gennem generationsskifteprocessen med sikker hånd. Juridiske teknikaliteter blev formidlet til os på en klar og forståelig måde, hvilke betød, at vi følte os i trygge hænder gennem hele forløbet.

Både Elisabet Jensen og Rasmus Thusgaard var meget engagerede i gennemførelsen af vores generationsskifte og begge fuldt fleksible og tilgængelige, når der var brug for det.”

Mads Bundgaard, Direktør i Jens Bundgaard Holding, Skanderborg ApS