Advokatrådets advokatetiske regler

Samtlige advokater hos INNOVA er underlagt og forpligtet af det advokatetiske regelsæt, som er udgivet af Det Danske Advokatsamfund.

Det er essentielt for INNOVA, at vi til enhver tid repræsenterer og rådgiver vore klienter på et etisk, fagligt og værdimæssigt højt niveau inden for de rammer, som lovgivningen fastsætter.

Det advokatetiske regelsæt, som er vedtaget af Advokatrådet, finder du på følgende link.

Modtagelse af en sag

I forbindelse med nye klienters henvendelse til INNOVA, vurderer vi straks i vores journalsystem, hvorvidt INNOVA repræsenterer eller måtte have tilknytning til andre parter i sagen, da det er i strid med de advokatetiske regler at repræsentere flere parter med modstridende interesser.

Konflikter mellem eksisterende klienter

Såfremt INNOVA konstaterer konflikter mellem eksisterende klienter, er det uoverensstemmende med advokatfirmaets etiske regelsæt at repræsentere nogle af parterne i den pågældende konflikt.

Honorarpolitik

Hos INNOVA ønsker vi i forholdet til vore nuværende og kommende klienter åbenhed om alle dele af sagen, herunder også om vore honorarer i den enkelte sag.

Alle klienter vil i direkte forlængelse af vor modtagelse af nye sager skriftligt modtage oplysninger om vore forventninger til honorarets størrelse i sagen.

Under vores forretningsbetingelser kan du læse nærmere om vores timepriser og beregning af honorarer.