Specialrådgivning vedrørende fonde

Det er en god idé at have en juridisk rådgiver med specialviden med på sidelinjen, når man enten overvejer at stifte en fond, sidder i bestyrelsen i en fond, eller på anden måde beskæftiger sig med fonde.

Selvom fonde juridisk har flere lighedstræk med eksempelvis anparts- og aktieselskaber, er der samtidig flere centrale punkter, som er reguleret på en helt anden måde, og det kan eksempelvis være vanskeligt at vurdere omfanget af bestyrelsesopgaver og bestyrelsesansvar for nye såvel som mere erfarne bestyrelsesmedlemmer i fonde.

INNOVA Advokatfirma har opbygget en specialviden vedrørende fonde, som tager sit udspring i en interesse og forståelse for fondenes plads i og betydning for det danske samfund og erhvervsliv, herunder hvilken betydning det har for beslutningstagerne i fondene, når fokus skal være på drift og tilvejebringelse af midler, men i lige så høj grad på at skabe mest mulig ”formål for pengene”.

INNOVA Advokatfirma kan tilbyde specialrådgivning vedrørende både erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde, og vi lægger i vores rådgivning vægt på et tæt samarbejde med fondens øvrige rådgivere, herunder revisorer og pengeinstitutter, samt fondsmyndighederne.

Læs artikelserien ‘Fond Facts’ her på siden og få svar på dine spørgsmål om fonde. Du finder artiklerne her:

Fond Facts – Grundlæggende

Fond Facts – Forholdet til myndighederne

Fond Facts – Stiftelse af en fond

Fond Facts Vedtægterne

Fond Facts Vedtægtsændringer

Fond Facts – Uddelinger

REFERENCER