Obton A/S har etableret selskabet Obton Solenergi A/S, der investerer i solenergianlæg i Spanien. Obton Solenergi A/S har investeret i et anlæg med en samlet kapacitet på 9,44 MWp.

Den samlede investering for anlægget er DKK 445 mio. Kapitalen i Obton Solenergi A/S ejes af Obton A/S samt en lang række private investorer.

INNOVA har rådgivet Obton A/S vedrørende udarbejdelsen af prospekt samt om aktionærforhold i Obton Solenergi A/S og dertil knyttede selskaber.