Portalen Delebarn.dk gik i luften lørdag, den 17. oktober 2009. Portalen er ejet af selskabet Delebarn.dk ApS.

Delebarn.dk er et redskab til fraskilte forældre med delebørn, der skal medvirke til at forbedre kommunikation og samarbejde forældrene imellem. Portalen er bygget op om barnets kalender som et centralt omdrejningspunkt. Derudover har portalen en lang række tilbud og services til forældre og børn.

Advokat Elisabet Jensen fra INNOVA, der er specialist i familie- og arveret, er tilknyttet portalens rådgiverpanel, der endvidere består af psykolog Renèe Toft Simonsen og socialrådgiver Julie Johansen.

INNOVA har rådgivet ejerkredsen bag Delebarn.dk ApS om selskabsstruktur samt andre erhvervsforhold.

Du kan læse mere om Delebarn.dk her>>