Fire punkter du skal være opmærksom på, hvis din underentreprenør går konkurs.

Står du som hovedentreprenør til et byggeri og gør brug af underentreprenører?

Så har vi samlet 4 punkter, som du skal være opmærksom på, hvis din underentreprenør går konkurs.

 

  1. Ophæv entreprisekontrakten – Du skal ophæve entreprisekontrakten med underentreprenøren, hvis kurator i underentreprenørens konkursbo ikke vil indtræde i kontrakten og dermed ikke ønsker at færdiggøre underentreprenørens entreprise..

 

  1. Indkald til stadeforretning – Du skal samtidig med ophævelsen indkalde til stadeforretning. Det er et spørgsmål om bevissikring, så følg proceduren i AB 18-reglerne, og lad vær med at lave egen intern mangelliste, hvis konflikt-niveauet er højt.

 

  1. Lav aftale om staderegistrant – Få aftalt med kurator, om staderegistranten kan udtale sig om mangler af simpel karakter. Hvis der er tale om omfattende mangler, eller mistanke herom, skal dette gøres via traditionelt syn og skøn.

 

  1. Anmod om træk – Er der stillet en garanti, og har du et krav mod den konkursramte underentreprenør, skal du anmode om træk på garantien. Dette anbefales at gøre INDEN afholdelse af stadeforretning, da stadeforretningen sidestilles med en aflevering, hvorved garantien automatisk nedskrives til 10 %. Dette er ikke hensigtsmæssigt for dig som hovedentreprenør, da du i så fald har mindre dækning. Vi anbefaler, at du samtidig med ophævelsen af kontrakten anfører overfor både den konkursramte underentreprenør og garantistiller, at garantien ikke må nedskrives ved gennemførelse af stadeforretning.

 

Hos INNOVA Advokatfirma ved vi også, at ingen sager er ens, da de alle har et individuelt præg, som kan have afgørende betydning i tilfælde af konkurs på byggepladsen.

Har du konkrete udfordringer, hvor konkurs på byggepladsen enten er en risiko eller realitet, så kontakt gerne Eline Marie Demmer eller Marie Ravn Abildgaard.