7 opmærksomhedspunkter, når du overtager en entreprise efter en konkursramt entreprenør..

Står du som entreprenør, og skal færdiggøre en entreprise efter en anden entreprenør, som er gået konkurs?

Vi har samlet 7 punkter, hvor du – som den nye entreprenør – bør være særlig opmærksom, når du forhandler en entrepriseaftale om færdiggørelsen.

 1. Stadeopgørelse – Der skal ligge en stadeopgørelse mellem bygherre/total- eller hovedentreprenør og den konkursramte underentreprenør, som klart definerer stadet.

 

 1. Ansvaret for håndteringen af ”kendte” mangler ved den konkursramte entreprenørs arbejder – Relevante spørgsmål:
  • skal du som den nye entreprenør udbedre disse,
  • er der en udbedringsmetode,
  • hvordan skal de afregnes (fast pris eller regningsarbejde) og
  • er parterne enige om, hvad de ”kendte” mangler er?

 

 1. Ansvaret for håndteringen af ”ikke-kendte” mangler ved den konkursramte entreprenørs arbejder – Relevante spørgsmål:
  • omfatter din entreprise udbedring af ukendte mangler,
  • hvordan skal de afregnes (fast pris eller regningsarbejde),
  • giver det tidsfristforlængelse og
  • er parterne enige om, hvad ”ikke-kendte” mangler er?

 

Hvis færdiggørelsen sker som totalentreprise:

 1. Stadeopgørelse for projekteringen – hvilken del af projekteringen skal færdiggøres?

 

 1. Kan den nye totalentreprenør overtage tidligere rådgivere og på hvilke vilkår?

 

 1. Ansvaret for projekteringsarbejder der er udført under den konkursramte entreprenør – hvordan håndteres økonomi og tid, hvis tidligere projekteringsløsninger er mangelfulde og må ændres?

 

 1. Ibrugtagningstilladelse – du bør som ny totalentreprenør sikre dig, at bygherre har ansvaret for fremskaffelse af dokumentation, der vedrører den konkursramte totalentreprenørs arbejde, til brug for ibrugtagningstilladelsen.

 

Hos INNOVA Advokatfirma ved vi også, at ingen sager er ens, da de alle har et individuelt præg, som kan have afgørende betydning i tilfælde af konkurs på byggepladsen.

Kontakt Advokat Eline Marie Demmer eller Advokat Julie Christensen i tilfælde af, at du har konkrete udfordringer, hvor konkurs på byggepladsen enten er en risiko eller realitet.