Højesteret har i en kendelse afsagt i maj 2013 ændret den retspraksis, som domstolene tidligere har fulgt i syn og skønssager. Efter den gamle retspraksis kunne sagens parter som udgangspunkt ikke fremlægge fotos, der skulle indgå i det materiale, som skulle danne grundlag for syn og skøn i sagen.

Dette blev ændret i den pågældende Højesteretskendelse, således at en part fremover kan fremlægge fotos med henblik på, at disse skal indgå i det materiale, der skal danne grundlag for syn og skøn.

I f.eks. byggesager om mangler ved udført arbejde, får dette den praktiske betydning, at de billeder, som tages under byggesagen på byggepladsen – f.eks. i forbindelse med KS-arbejdet – vil kunne anvendes ved en senere syn og skønsforretning. Dette vil være særligt relevant ved tvister om mangler, som allerede er blevet afhjulpet og dermed ikke kan konstateres ved et syn og skøn på byggepladsen.

Der må dog stadig advares mod at afhjælpe omtvistede fejl og mangler uden forudgående syn og skøn på byggepladsen, da udfaldet af et syn og skøn, der alene foretages på baggrund af billeder, vil være afhængigt af kvaliteten af billederne, herunder om billederne giver skønsmanden den fornødne mulighed for at vurdere de påståede mangler.

Spørgsmål kan rettes til:

Advokat Christian Lomborg Jessen

E-mail: clj@innova-law.com

Mobil: 28 73 80 70