Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme – i daglige tale kaldet epidemiloven – sætter rammerne for hvilke foranstaltninger, myndighederne kan gøre brug af, for at forhindre udbredelse af smitsomme sygdomme.

Epidemikommissionen kan i medfør af epidemilovens kapitel 3 iværksætte forskellige forbyggende foranstaltninger, herunder påbyde enhver at blive undersøgt, indlagt eller sat i karantæne.

Mange danske virksomheder lider økonomisk som følge af Corona|COVID-19 og et stadigt stigende antal lukker midlertidigt ned eller begrænser driften markant for at efterkomme myndighedernes anbefalinger og derved hindre smittespredning.

Hvis du som klinikejer kommer til at stå i en situation, hvor du ser dig nødsaget til at lukke din praksis for en periode, eller lider tab som følge af foranstaltninger, som påbydes i medfør af epidemiloven, skal du være opmærksom på dine muligheder for at få et tab erstattet.

Der findes i epidemiloven en særlig erstatningsordning, som giver dig ret til erstatning, hvis du kan dokumentere, at din virksomhed har lidt tab, som følge af en foranstaltning, som er påbudt i medfør af epidemiloven.

De nedlukninger, der sker efter myndighedernes anbefalinger, men som ikke er udstedt som påbud efter epidemilovens bestemmelser, er principielt sket på frivillig basis og udøser derfor ikke erstatning efter epidemiloven.

Hvis du står som tand- eller speciallægeklinikejer, er du i kraft af din virksomheds position på sundhedsområdet og den daglige, direkte kontakt med borgere, i risikozone for at blive påbudt at skulle lukke din klinik ned i en karantæneperiode. I sådanne tilfælde, er der stor sandsynlighed for at et deraf følgende tab vil kunne kræves erstattet med hjemmel i epidemiloven.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte advokat Rasmus Thusgaardrt@innova-law.com eller telefon 60195670.