Fire skarpe til bankerne!

I mit løbende arbejde støder jeg ofte på problemstillinger/praksis, som kan være meget væsentlige for pengeinstitutter eller andre, hvis problemstillingerne ikke får den fornødne opmærksomhed.

A.

Ultimo 2013 afsagde Vestre Landsret kendelse om at digitale dokumenter underskrevet med nemid, IKKE kan bruges som fundament til indbringelse for fogedretten jf. RPL § 478.

B.

Hvad sker der, hvis man som virksomhedspanthaver tiltræder sit virksomhedspant, og iværksætter inddrivelse af debitorer?

I et konkret tilfælde, hvor det skete, gik virksomheden konkurs ca. 2 måneder efter tiltrædelse, med den effekt, at alle indgåede debitorer frem til konkursen nedskrev virksomhedspantets pålydende, således at virksomhedens aktiver på konkursdagen var frie og ubehæftede.

Hvis pengeinstituttet ikke var tiltrådt pantet, havde pantet stadig været virksomt ved konkursen, og debitorerne havde nok alligevel været betalt!

C.

Løsørepantebrev i virksomheder drevet fra lejede lokaler 47B stk. 2 pant.

Hvis virksomheden flytter til nye ejede lokaler, “kvæler” ejendomspantet løsørepantet.

Det er gammel viden.

Hvis virksomheden flytter til nye lejede lokaler, mister pantet sin gyldighed, idet pantet knytter sig til en virksomhed drevet fra en bestemt adresse!

Det er uheldigt og kunne være løst med en lille allonge til 1660 kr.

D.

Flere finansielle institutter er stadig utilfredse med, at jeg “opfandt” 2009-2320 H, hvor Højesteret statuerede “pant for gammel gæld”, hvis pantet ikke var sendt til tinglysning senest samme dag som udbetalingen af lånet var sket.

Er det stadig tids nok at sende det samme dag?

Med digital tinglysning kunne der argumenteres for, at det skal tinglyses samme dag?

Det prøves i øjeblikket, og om bankerne kan frygte en endnu mere rigid fortolkning af kravene til kreditgivernes håndtering af sikkerheden, det ved jeg ikke?

Hvis der er spørgsmål eller bemærkninger er du/I velkommen til at ringe eller skrive:

Advokat Lars Bentsen

Telefon: 86 13 28 00

E-mail: lb@innova-law.com