INNOVA advokatfirma med et team bestående af Lars Bentsen og Martin Breum Sønder, begge med speciale i insolvens og rekonstruktion, har vundet Early Warnings udbud på advokatopgaver til kriseramte virksomheder i Midt- og Syddanmark.

 

Der er enorme menneskelige og økonomiske omkostninger ved kriseramte virksomheder, både for de involverede og for samfundet generelt. De kriseramte virksomheder har ikke betalingsevne ift. rådgivning, som kan hjælpe med at skabe struktur på situationen, minimere skaderne og i bedste fald at skabe grundlag for at virksomheden fortsætter. Derfor skal der tilvejebringes økonomi og ressourcer, og det kan Early Warning hjælpe med.

 

Early Warning er et landsdækkende initiativ, som siden 2007 har hjulpet knap 7.000 kriseramte virksomheder. Formålet er at flere kriseramte virksomheder overlever, at de virksomheder, der må lukke, lukker hurtigere og med mindre gæld, og at sunde dele af konstruerede virksomheder videreføres.

 

Hjælpen består af vejledning, sparring og rådgivning af virksomhedens ejer og evt. ejerens familie. Det er gratis for virksomhederne at benytte Early Warning.

 

Har din virksomhed behov for konstruktiv og pragmatisk sparring angående mulighederne for rekonstruktion og konkurs, så kontakt advokat Lars Bentsen eller advokat Martin Breum Sønder.