Innova advokatfirma I/S er per 29. juni 2009 blevet omdannet til partnerselskab, hvorefter virksomhedens korrekte betegnelse nu er Innova advokatfirma advokatpartnerselskab, der har CVR nr. 32 27 85 82.

Partnerkredsen i Innova advokatfirma advokatpartnerselskab er fortsat advokaterne Peter Gerken, Elisabet Jensen, Christian Lomborg Jessen samt Lars Bentsen. Komplementar i Innova advokatfirma advokatpartnerselskab er Komplementarselskabet Innova advokatfirma ApS.

I forbindelse med førnævnte omdannelse er advokat Lars Bentsen udnævnt til managing partner.

Såfremt der er spørgsmål til ovennævnte, er De velkommen til at kontakte advokat Lars Bentsen eller advokat Christian Lomborg Jessen.

Herudover vil Lars Bentsen også indgå i Innova advokatfirmas team af advokater indenfor selskabsret og generel erhvervsrådgivning.

Lars Bentsen har endvidere som en af ganske få danske advokater erfaring med køb af fast ejendom samt virksomhedsetablering i Dubai.

Vi glæder os til at præsentere Lars Bentsen for klienter og andre samarbejdspartnere.