Samtidig med, at Folketinget i sidste uge vedtog en revision af selskabsloven, som medfører en lempelse af kapitalkravet for anpartsselskaber fra de nuværende 80.000 kr. til 50.000 kr., blev det såkaldte iværksætterselskab en realitet.

Lovændringen giver mulighed for at stifte et iværksætterselskab – et anpartsselskab med en minimumskapital på blot 1 kr.

Det gælder særligt for iværksætterselskabet, at selskabets kapitalgrundlag skal opbygges ved henlæggelse af en del af selskabets årlige overskud til en særlig bunden reserve. Først når den bundne reserve sammen med selskabskapitalen udgør minimum 50.000 kr., må der udbetales udbytte fra selskabet. Samtidig kan iværksætterselskabet registreres som et almindeligt anpartsselskab.

Erhvervs- og Vækstministeren fastsætter tidspunktet for ændringslovens ikrafttræden.

INNOVA forventer, at lovændringen vil medføre en stigning i antallet af selskaber, der anmeldes til registrering.

Spørgsmål vedrørende iværksætterselskabet kan rettes til advokat Rasmus Thusgaard på rt@innova-law.com eller 86132800.