Skal du købe eller sælge tandlægepraksis er der flere ting – herunder ny eller kendt klinik, overtagelse ved køb eller generationsskifte og selskabsform – du skal overveje.

Oftest er det en ansat tandlæge, der får lov til at købe enten hele eller en del af en tandlægeklinik.

Men et køb af en tandlægeklinik er et køb af en fungerende virksomhed, og juraen skal her iagttages. Der er flere ting, både du som køber eller sælger af en tandlægepraksis skal være opmærksom på, for at få et godt beløb.

Denne artikel sætter fokus på nogle af de områder, hvor du skal være opmærksom ved køb og salg af en tandlægepraksis.

Kendt klinik eller hel ny?

Overordnet er det muligt at gå efter at købe en helt ny klinik eller en tandlægepraksis, hvor tandlægen er kendt i forvejen – oftest efter at have været ansat der i en årrække.

Fordelen ved at købe en kendt klinik er bl.a. at tandlægen kender til patienter, leverandører, ansatte og tandlægeklinikkens historie. Skiftet vil opleves som værende mindre markant, end hvis en ”helt fremmed” person kommer ind.

Derfor ses også blot færre personalerokeringer, og tiden brugt til at komme godt ind i forretningen og den nye rolle som chef er til at overse.

Til gengæld er antallet af mulige klinikker at købe begrænset, hvis du som køber skal have været ansat der i forvejen.

Derfor er det en god idé også at kigge ud til nye klinikker. Dette forudsætter et lidt større arbejde med at sætte sig ind i klinikkens processer, ansatte, klienter og økonomiske situation m.v. – til gengæld er udvalget stort og du er ikke ’farvet’ af at have arbejdet et givent sted først.

Der vil ofte forekomme en lidt større udskiftning af personale i forbindelse med overtagelse af en helt ny klinik. Det skyldes sjældent at køber er en dårlig chef eller person, men ofte blot at overtagelsen af nogle ses som en mulighed for at komme videre.

En mindre del af patienterne i tandlægeklinikken vil typisk skifte tandlæge, når der sker en overtagelse – men det er sjældent mere end blot et par procent.

Generationsskifte eller almindeligt salg

Et i praksis stort spørgsmål er, om salget skal ske som et almindeligt virksomhedssalg, eller om der er tale om et generationsskifte. For at der kan være tale om et generationsskifte af tandlægeklinikken er det en forudsætning, at køber enten er i familie med sælger eller som ’betroet medarbejder’ har været ansat i en årrække.

Et generationsskifte giver mulighed for overtagelse ved succession. Dette giver flere skattemæssige fordele, hvis udført korrekt.

Til gengæld er der også en del arbejde forbundet med et generationsskifte – især for den sælgende part, da perioden forud for salget er den vigtigste i forhold til en velplanlagt skattebetaling m.v. Et veludført generationsskifte kan nemt tage et halvt til flere år at planlægge, og des bedre tid køber og især sælger er ude i, des billigere og mere smertefrit bliver skiftet også.

I forbindelse med overtagelse skal selskabsformen for klinikken også overvejes. Der er fordele og ulemper ved at køre som enkeltmandsvirksomhed, interessentskab, iværksætterselskab, anpartsselskab og endog aktieselskab. Beslutningen bør overvejes nøje, da køb og salg af tandlægepraksis er en af få oplagte muligheder til at skifte organisationsform uden store skattemæssige konsekvenser.

Dette er blot et udsnit af de aspekter, der skal tages i betragtning ved køb og salg af tandlægepraksis – tag kontakt til advokat Rasmus Thusgaard for specialiseret rådgivning.