Overvejer du og din ægtefælle en skræddersyet ægtepagt, der passer til jeres formueforhold, vil Innova Advokatfirma gerne rådgive dig om dine muligheder.

Formålet med loven er at modernisere og samle de nuværende regler, der stammer tilbage fra 1925, i én samlet lov, og skabe mere enkle regler om de økonomiske retsvirkninger af et ægteskab.

Muligheden for at indgå aftale om præcis den formueordning, der passer til de enkelte ægtefæller, bliver samtidig udvidet.

De væsentligste hovedpunkter i den gældende lovgivning er dog bevaret. Følgende grundstrukturer gælder derfor fortsat:

  • at ægtefæller har gensidig forsørgelsespligt overfor hinanden,
  • at hver ægtefælle råder over sine egne aktiver og hæfter for egen gæld, og
  • at der skal ske ligedeling af ægtefællernes formue ved separation og skilsmisse, medmindre ægtefællerne har aftalt særeje eller der er tale om særlige aktiver, der ikke skal indgå i delingen.

Nogle væsentlige hovedpunkter i den nye lov angår følgende forhold:

  • Udover de eksisterende særejeformer, åbner den ny lov op for større aftalefrihed, så det nu bliver muligt at aftale sumsæreje og sumdeling. Sumsæreje betyder, at det kan aftales, at f.eks. kr. 500.000 af den enes formue skal være skilsmissesæreje, mens resten af formuen skal indgå i ligedelingen. Med sumdeling kan ægtefæller aftale, at alt hvad de ejer og senere erhverver skal være særeje, men at f.eks. kr. 700.000 af den enes formue skal være delingsformue og derfor indgå i ligedelingen ved separation og skilsmisse.
  • Det kan fremover ved ægtepagt aftales, at noget (bestemt) gæld skal holdes udenfor ligedeling, f.eks. den ene ægtefælles SU-gæld.
  • Der er ikke længere krav om ægtepagt ved gaver mellem ægtefæller, der nu kan ydes frit og uden formkrav, uanset hvor stor gaven er. Af hensyn til kreditorerne udvides mulighederne i konkursloven for omstødelse af gaven. Formålet med udvidelsen er at fjerne ”konefinten”, hvor en skyldner giver bolig, biler mv. til sin ægtefælle, for at hindre kreditorerne i at gøre udlæg i tingene.

Har du spørgsmål til den nye lov eller behov for rådgivning, er du velkommen til at ringe til advokat Annemette Larsen eller advokat Elisabet Jensen på 86 13 28 00 for en uformel drøftelse.