Advokat Lars Bentsen er per 1. november 2008 indtrådt som partner i Innova advokatfirma.

Lars Bentsen er 37 år og har tidligere været advokat hos Bech Bruun (2000-2006) og Delacour (2007-2008) samt været konstitueret landsdommer i Vestre Landsret.

I sin tid hos Bech-Bruun og Delacour har Lars Bentsen været tilknyttet disses insolvensretlige afdelinger og har derfor særlige kompetencer vedrørende behandlingen af alle typer konkursboer, betalingsstandsninger, akkord- og omstødelsessager.

Lars Bentsens bliver i Innova advokatfirma helt naturligt primær ansvarlig for firmaets insolvensretlige sager.