Reglerne for ind- og fraflytning samt istandsættelse af lejemålet ændres til gunst for lejerne.

Regeringen kom i forrige uge med et udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen, der regulerer det private lejeboligmarked.

Med lovforslaget lægger regeringen op til flere ændringer i lejeloven af stor betydning for såvel lejer som udlejer. De væsentligste ændringer, der vil få direkte og mærkbar betydning for såvel udlejer som lejer er reglerne om:

  • Ind- og fraflytning og
  • Lejers istandsættelse af lejemålet ved fraflytning,

De nye regler har bl.a. til formål, at sikre lejerne mod urimelige økonomiske krav fra udlejer ved fraflytning af lejemålet.

Ind- og fraflytningssyn

Der kan ofte opstå konflikt mellem lejer og udlejer i forbindelse med lejers fraflytning, som følge af uenighed om lejemålets stand ved indflytning samt udlejers krav om istandsættelse ved fraflytning af lejemålet.

Af lejelovens § 98, stk. 1 fremgår, at udlejer ikke kan pålægge lejeren at bringe det lejede i bedre stand end den, hvori han overtog det.

EKSEMPEL:

Lejer modtager lejemålet med ridser i gulvet. Når lejeren senere fraflytter lejemålet, konstaterer udlejer, at der er ridser i gulvet. Udlejer kan ikke huske lejemålets stand ved indflytningen og henviser derfor til lejekontrakten, hvor de konstaterede ridser ikke står beskrevet. Lejer kan ikke bevise, hvordan gulvet så ud ved indflytning, og derfor kan udlejer kræve, at lejeren udbedrer ridserne ved fraflytning. Lejeren kan således komme til at aflevere det lejede i bedre stand end den, hvori han overtog det.

Med det nye forslag forpligtes udlejer til at foretage både ind- og fraflytningssyn, samt til at udarbejde ind- og fraflytningsrapport.

Såfremt udlejer ikke indkalder lejeren og afholder syn, kan udlejer ikke kræve, at lejeren betaler for istandsættelse ved fraflytning. Den ny lov vil forventeligt opstille krav til, hvordan et korrekt ind- og fraflytningssyn afholdes.

Normalistandsættelse ved fraflytning

Den fremgår endvidere af lejelovens § 98, stk. 1, at lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved overleveringen med undtagelse af den forringelse, som skyldes slid og ælde.

Mange lejere har ved fraflytning af et lejemål oplevet at måtte betale for en meget omfattende og bekostelig nyistandsættelse. også selvom lejeren kun har boet i lejemålet i ganske kort tid.

EKSEMPEL:

En lejer flytter ind i en nyistandsat lejlighed og opsiger lejemålet efter kun 2 måneder. Lejeren opsætter hverken billeder, lamper eller andet. Udlejer kræver ved fraflytning, at lejeren skal nyistandsætte lejemålet, da lejer overtog lejemålet således.

Som reglerne er i dag, har udlejer ret til at kræve nyistandsættelse af lejemålet ved fraflytning, såfremt dette er beskrevet i lejekontrakten. Nyistandsættelse omfatter bl.a. nymalede lofter, vægge, træværk og jern samt nylakerede gulve.

Hvis lovændringen gennemføres, fratages udlejer muligheden for at aftale nyistandsættelse ved fraflytning. Udlejer kan i stedet kræve normalistandsættelse, der alene omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt mellemslibning og lakering af gulve. Normalistandsættelsen omfatter således ikke den ofte meget dyre maleristandsættelse af træværk (fodlister, døre, dørgerigter, karme m.v.) og jern (rør og radiatorer m.v.).

Konklusion

Hvis ændringerne i lejeloven vedtages af Folketinget, gøres det obligatorisk for udlejer at afholde såvel ind- og fraflytningssyn. Såfremt dette ikke er afholdt, kan udlejer ikke kræve, at lejeren betaler for istandsættelse ved fraflytning.

Lejelovens § 98 ændres således, at nyistandsættelse ved fraflytning ikke længere kan aftales mellem parterne. Der kan alene aftales normalistandsættelse, der ikke omfatter maleristandsættelse af træværk og jern.

Spørgsmål vedrørende det nye forslag og lejelovens regler i øvrigt, herunder såvel lejers som udlejers pligter- og rettigheder, kan rettes til:

Elisabet Jensen, advokat (H) / partner, ej@innova-law.com

Martin Sønder, advokat, ms@innova-law.com