af Charlotte Haagen Loznica

INNOVA Advokatfirma og Forsikringsmæglerne CARE MORE har slået sig sammen om at tilbyde en pakkeløsning i to dele til arkitekter, ingeniører, bygherrer, entreprenører med flere i forbindelse med store byggesager.

– Jeg oplever ofte, at selvom parterne får tegnet de rigtige lovmæssige forsikringer, så går det alligevel galt, når de får travlt med at løse alle de praktiske opgaver. Det betyder, at jeg som advokat skal bruge uhensigtsmæssig megen tid på at rede trådene ud og finde den nødvendige dokumentation, hvis noget er gået galt, fortæller Christian Lomborg Jessen fra INNOVA, der har stor erfaring som advokat for entreprenørvirksomheder og bygherrer.

Ved at lave et samlet set-up om hele byggeriet, mener både Christian Lomborg Jessen og Bent Hilmar Kjær fra Forsikringsmæglerne CARE MORE, at mange tvister kan undgås gennem bedre dokumentation og fælles forsikringer.

– Hvis byggeriets parter kan enes om at bruge et eller få forsikringsselskaber, kan vi som forsikringsmægler for det første hente nogle gode priser hjem, men vigtigst så skal forsikringsselskaberne ikke kæmpe mod hinanden om, hvem der skal betale, siger Bent Hilmar Kjær, der som forsikringsmægler også sørger for den nødvendige billeddokumentation i tilfælde af uheld på byggepladsen.

Pakken hedder ”Forsikringer og Risikostyring i Byggeriet”. Den består af to dele og henvender sig til projektledere og chefer:

Første del er gratis og er et undervisningsmodul, hvor deltagerne bliver undervist i brugen af forsikringer og klassiske kontraktretslige problematikker.

Anden del er en pakke med alle væsentligste standarddokumenter indenfor forsikring og byggejura, som man kan få brug for i løbet af en byggesag. Samtidig ydes bistand til implementeringen af dokumenterne i virksomhedens eget interne set-up.

Bent Hilmar Kjær og Christian Lomborg Jessen understreger, at deltagelse i første modul er helt uforpligtende, så de håber, at rigtig mange har lyst til at deltage.

Ring eller mail til Bent Hilmar Kjær på mobil 29 67 74 85 / bent@caremore-forsikring.dk eller Christian Lomborg Jessen på mobil 28 73 80 70 / clj@innova-law.com.

 

Forsikringsmæglerne CARE MORE har rødder i en af Danmarks ældste forsikringsmæglervirksomheder.

Firmaet har mangeårig erfaring med rådgivning og servicering af mellemstore erhvervsvirksomheder – og samarbejder med alle betydende danske og flere udenlandske forsikringsselskaber.

Alle rådgivere er uvildige og godkendt af Finanstilsynet som mæglere.

Læs mere om MOHR KJÆR – CARE MORE her.