Kun særligt principielle juridiske spørgsmål opnår Procesbevillingsnævnets tilladelse til Højesterets behandling, hvilket netop er meddelt INNOVA Advokatfirma i en civil retssag angående et spørgsmål om værneting i Danmark.

Problemstillingen angår, hvorvidt der er stedlig værneting i Danmark, når et konkursbo efter et dansk selskab anlægger en ledelsesansvarssag med krav om erstatning mod selskabets tidligere bestyrelsesformand med hjemting uden for EU.

Højesteret- og Landsretspraksis på området er modstridende.

Ligesom det ved Højesterets kommende kendelse ligeledes vil blive belyst, hvorvidt et konkursbos erstatningskrav mod et tidligere ledelsesmedlem valgt af generalforsamlingen skal behandles efter reglerne om erstatning indenfor – eller udenfor kontrakt.

INNOVA Advokatfirma repræsenterer selskabets tidligere bestyrelsesformand med hjemting uden for EU.