Start-up stiftet under Corona
– 12 måneder uden kompensationshjælpepakker

De danske start-up virksomheder stiftet i Corona-periodens spæde begyndelse – efter den 1. februar 2020 – har nu i snart 12 måneder hverken kunnet modtage kompensation for tabt omsætning eller faste udgifter.

Ét enkelt – men meget afgørende – krav for at modtage Statens hjælpepakker med kompensation til omsætningsnedgang og dækning af faste udgifter er, at virksomheden er stiftet senest den 1. februar 2020. Det betyder, at virksomheder stiftet efter denne dato i nu start 12 måneder ikke har kunnet få kompensation. Ca. 70.000 danske virksomheder blev stiftet i perioden efter den 1. februar 2020.

Det er helt sædvanligt, at opstart af virksomhed kræver måneders planlægning og forberedelse. Der skal måske indgås lejekontrakt, købes eller leases udstyr til drift af virksomheden og meget mere. Hvem havde forudset – bare få uger forinden – at Danmark den 11. marts 2020 lukkede helt ned og satte mange danske virksomheder under massivt pres?

Lige i øjeblikket oplever vi 2. runde reel nedlukning af Danmark, og hjælpepakkerne kendt fra foråret, herunder bl.a. kompensation for omsætningsnedgang og faste udgifter, er blevet genindført til glæde og gavn for mange virksomheder – men fortsat ikke for nystartede virksomheder efter den 1. februar 2020.

Står du som virksomhedsejer i netop denne situation, er du velkommen til at kontakte advokat Martin Breum Sønder for råd og vejledning i relation til muligheder og løsninger for en fortsat virksomhed i drift på den anden side af Corona.