En veletableret tandlægevirksomhed i Østjylland med 10 ansatte foruden indehaveren, står efter Sundhedsstyrelsens dekret tirsdag d. 17. marts 2020 med en meget begrænset drift, og faste omkostninger på ½ mio. dkk pr. måned.

Virksomheden har aktiveret trepartsaftalen om lønkompensation for alle medarbejdere med virkning pr. 18. marts 2020. Aftalen betyder, at virksomheden modtager 23.000 pr. medarbejder i kompensation mod, at virksomheden påtager sig ikke at fyre medarbejderne.

Udfordringen er herefter, at alle omkostningerne er likvide og skal afholdes løbende, alle kompensationerne skal søges på bagkant.

Virksomhedens advokat har samme dag forhandlet en ”coronakredit” i virksomhedens pengeinstitut, en ekstra kassekredit på 1.5 mio. dkk., der skal dække 3 måneders drift uden væsentlige indtægter. I forbindelse hermed etableres der en ”coronakaution” i samarbejde med Vækstfonden, der forestå udstedelsen af SMV-garantierne i henhold til det garantiprogram, Folketingets finansudvalg godkendte 17. marts.

Kreditten og garantien løber 6 måneder, da det er sandsynligt, at normaliseret drift af klinikken først kommer efter sommerferien.

Ordningen giver anledning til en række ansættelsesretlige udfordringer. Disse er løst med en lokalaftale med virksomhedens medarbejdere.

Til understøtning af virksomhedens likviditet har advokaten forhandlet kreditaftale med de væsentligst kreditorer, herunder udlejer.

Har du brug for sparring og/eller assistance i relation til ovenstående, er du velkommen til at kontakte advokat Rasmus Thusgaard eller advokat Jørgen Lillelund, der har mange års erfaring med tandlægebranchen, ledelsesrådgivning og bankhåndværk.