Tilbagebetalingen af moms- og A-skattelån forfalder den 1. april 2022.

Den 1. april 2022 forfalder:

  • A-skattelån for januar 2021,
  • Momslån 4. kvartal 2019 / 2. halvår 2019,
  • Momslån 3. og 4. kvartal 2020 / 1. og 2. halvår 2020

Husk også den almindelige moms med forfald den 1. marts 2022.

 

Mulighed for betalingsordning

Virksomheder, der ikke har mulighed for at betale til forfaldstid, kan mellem den 15. marts og 15. april 2022 ansøge om en betalingsordning på 12 eller nu op til 24 måneder, men det er dyrt og en række betingelser skal være opfyldte.

Rentesatsen (ikke fradragsberettiget) for at benytte sig af betalingsordningen er årligt ca. 11 %

Betingelserne for betalingsordning er bl.a.:

  • Virksomheden må ikke allerede have en skattekontogæld, der er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen
  • Virksomheden må ikke allerede have en anden igangværende betalingsordning (den skal i givet fald indfries, inden der kan oprettes en ny).
  • Afdrag + renter forfalder månedligt
  • Løbende betaling af moms, A-skat mv. må ikke misligholdes, da hele betalingsordningen ellers forfalder straks.

Kontakt advokat Lars Bentsen eller advokat Martin Breum Sønder for rådgivning vedrørende mulighederne for benyttelse af betalingsordningen, rekonstruktion eller konkurs.