I en økonomisk krise, som den vi står i lige nu, holdes mange virksomheder – naturligt nok – oven vande på grund af de statslige hjælpepakker.

Lige nu overlever mange virksomheder, der måske i forvejen havde likviditetsmæssige udfordringer før Corona-krisen, kun på grund af hjælpepakkerne. Det betyder naturligvis, at det kan få alvorlige konsekvenser, når pengene skal betales tilbage, hvis ikke virksomhederne har foretaget de nødvendige tilpasninger forinden.

”Som direktion og bestyrelse har man et juridisk ledelsesansvar for ikke at drive en virksomhed udover det såkaldte håbløshedstidspunkt. Det betyder, at det er ledelsens ansvar at lægge en realistisk strategi for den fremtidige drift, hvor rettidig tilbagebetaling af f.eks. hjælpepakker, udskudt moms og A-skat indgår som et væsentligt element i overvejelserne om fortsat drift”, siger advokat Martin Breum Sønder fra INNOVA Advokatfirma, der også yder en indsats, som frivillig tilknyttet insolvensadvokat i regi af Early Warning.

Early Warning er et landsdækkende initiativ som siden 2007 har hjulpet mere end 7.000 virksomheder, som enten har været på vej i krise eller været i en akut krisesituation.

Virksomhedskonsulent Michael Lynge Hansen i Early Warning fortæller, ”I  Early Warning oplever vi også at manglende overblik over virksomhedens økonomi, og særligt overblik over likviditet, er årsag til at mange virksomhedsejere mister overblik og rammes af krise”.

Hjælpen fra Early Warning er gratis, uvildig og fortrolig og består af vejledning, sparring og rådgivning af virksomhedens ejer og evt. ejerens familie.

Early Warning kan kontaktes på 70231010.