Folketingets ændringer af selskabsloven:

  • Registrering af selskabers reelle ejere skal ske allerede ved etableringen af virksomheden. Kravet om registreringen gøres til en betingelse for selve registreringen af stiftelsen.
    Ændringen fastsætter tidspunktet for registreringen, men ændrer i øvrigt ikke de gældende regler angående registrering af reelle ejere. Det gøres endvidere muligt at sende kapitalselskaber, virksomheder med begrænset ansvar og erhvervsdrivende fonde, til tvangsopløsning ved skifteretten, hvis de intet har registreret om reelle ejere. Dette gælder også for eksisterende selskaber mv., såfremt de intet har registreret vedrørende reelle ejere.
  • Kapitalkravet for aktie- og partnerselskaber reduceres til 400.000 DKK fra 500.000 DKK.
  • I forbindelse med omregistrering af iværksætterselskaber til anpartsselskaber, kan der fremover indskydes og selskabskapitalen forøges med andre værdier end kontanter, ex. værdifuldt udstyr og værktøj.
  • Mulighed for omdannelse af virksomheder med begrænset ansvar (f.m.b.a. (foreninger)), og s.m.b.a. (selskaber)) til aktieselskaber. Hvilket ikke tidligere har været muligt.
  • Skifteretten kan i forbindelse med behandling af tvangsopløsninger fremover anvende telekommunikation med billede eller undtagelsesvis telekommunikation uden billede (telefon) ved indkaldte møder med selskabers hidtidige ledelsesmedlemmer og hidtidige revisor. Dette kan eksempelvis anvendes, hvis de pågældende har langt til retten.

Ændringer af selskabsloven træder i kraft den 1. juli 2018.

Har du spørgsmål til selskabsretten, kan du kontakte advokat Uffe Nørgaard hos INNOVA på tlf. 86 13 28 00.