De mange arrangører, der på grund af Coronavirus har måtte aflyse, udskyde eller væsentligt ændre arrangementer, der skulle have været afholdt i Danmark i perioden mellem den 6.- 31. marts 2020, kan nu søge kompensationen for tab ved aflysningen, udskydelsen eller den væsentlige ændring. En væsentlig ændring kan eksempelvis være, at arrangementet blev/bliver afholdt med væsentligt færre eller ingen tilskuere.

Kompensationen kan ydes til arrangementer i Danmark, som har haft et forventet deltagerantal på mere end 1.000 personers samtidige deltagelse – særligt ned til 500 deltagere, hvis arrangementet var målrettet særlige risikogrupper, eksempelvis ældre og sårbare m.v. Kompensationsordningen omfatter derimod ikke de mindre arrangementer med under 1.000 forventede deltagere, og som ikke var rettet mod særlige risikogrupper. Retten til kompensation for tab gælder uanset om deltagelse i arrangementet var betinget af betaling eller ej.

Arrangement måtte ikke have været planlagt til at finde sted mere end én eller få gange. Kompensationsordningen omfatter således ikke gentagne begivenheder, som eksempelvis teaterforestillinger eller lignende.

Det er en betingelse for at modtage kompensation, at der er realiseret eller forventes realiseret et tabt, idet hjælpepakken ikke må bidrage til en fortjeneste hos arrangørerne. Kompensationen kan udbetales forud for udgifternes faktiske afholdelse.

For at opnå kompensation kræves en anmodning vedlagt opgørelse over arrangementets underskud, som beregnes på baggrund af arrangementets indtægter og udgifter. Det er muligt at medregne direkte udgifter såvel som en begrundet forholdsmæssig andel af arrangørens indirekte udgifter. Anmodningen skal også vedlægges dokumentation for, at de forskellige betingelser er opfyldte.

For arrangører, der anmoder om mindre end kr. 500.000, skal arrangørens ledelse underskrive en tro- og love-erklæring. Arrangører, der søger kompensation for mere end kr. 500.000, skal tillige have en revisorerklæring.

Retten til kompensation bortfalder, såfremt arrangementet afholdes inden for et år efter planlagt afholdelse i en anden juridisk enhed med en eller flere af de samme ultimative ejere.

Der skal ansøges om kompensation senest den 31. juni 2020.

Kontakt advokat Martin Breum Sønder eller advokat Uffe Nørgaard, hvis du har brug for hjælp.