Af Uffe Nørgaard

Med meget få undtagelser, skal alle eksisterende og nye virksomheder registrere deres reelle fysiske ejere i registret over reelle ejere senest den 1. december 2017.

Straffen for at undlade registrering i eller opdatering af registret over reelle ejere er bøde til selskabet, og under visse betingelser ledelsen i selskabet. Den fysiske person, som skulle have været registreret, straffes derimod ikke.

Sådan gør du

• Gå ind på virk.dk

• Vælg ”Registrer ejerforhold”

• Log ind med NemID og tryk på ”Start”

• Indtast virksomhedens CVR-nr.

• Vælg ”Ændre” og herefter ”Rediger virksomhed”

• Vælg ejerforhold i højremenuen og klik ”Rediger”

• Skal en eksisterende legal ejer indsættes som reel ejer, skal du ”Redigere” vedkommendes oplysninger. Marker feltet ”Reel ejer…” og udfyld ”Kapitalandele i %” og ”Stemmerettigheder i %”

• Skal der tilføjes en person, som ikke i forvejen er legal ejer, skal der vælges ”Tilføj ejere”

• Har virksomheden ingen reelle ejere (fordi ingen råder over 25 % af kapitalandelene eller stemmerettighederne i selskabet, eller på anden vis kontrollerer virksomheden) skal boksen ”Virksomheden har ikke reelle ejere” og ”Jeg bekræfter at virksomheden gemmer dokumentationen” markeres

• Gem og accepter ændringer

Når man har modtaget en kvittering for indberetningen og efterfølgende et sagsresumé fra Erhvervsstyrelsen, bør man gå ind via CVR.dk og kontrollere hvilke oplysninger, der er registreret. Oplysningerne fremgår for kapitalselskaber (ApS’er, A/S’er, IVS’er mv.) under ”Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel”. Under dette felt, skulle de rigtige informationer for såvel legale som reelle ejere gerne fremgår.

En artikel med en nærmere beskrivelse af de forskellige ejerregister kan findes her.

Hvis du eller din virksomhed har behov for at høre mere om de forskellige ejerregistre, er du velkommen til at kontakte Uffe Nørgaard på un@innova-law.com eller tlf. 51 18 38 44.