Et generationsskifte kan ske enten til familien i form af barn, svigerbarn eller barnebarn eller til en nær medarbejder, der gennem flere år har arbejdet i højere stillinger i virksomheden.

I denne artikel vil vi sætte særligt fokus på generationsskifte inden for familien.

Valg af arvtager

Det er muligt som senior i virksomheden at overdrage virksomheden til flere børn i forening – men kun ét barn kan stå i spidsen for virksomheden fremover. Ofte ses det hvordan et eller flere børn ikke ønsker at arbejde i forælderens livsværk.

Derfor er første skridt at vælge en arvtager blandt de mulige børn.

Den ældste er ikke nødvendigvis bedste valg – ligesom det ikke på forhånd er givet, om arvtager skal være dreng eller pige. For de fleste virksomhedsejere vil valget dog være nemt, når børnene først er kommet op i en myndig alder. Én vil typisk her have vist interesse for virksomheden, således at valget kan give sig selv.

Et generationsskifte til ét barn frem for et andet kan give problemer og splid i familien. Det barn, der ikke får overdraget virksomheden, kan føle sig ”snydt”. Dette er muligt at undgå ved god kommunikation i familien og ved at være åben fra starten. Det er også muligt ved hjælp af et testamente at tilgodese alle i familien og ikke blot det barn, der får overdraget (ledelses-)retten til virksomheden.

Ledelsesmæssig overdragelse

For at sikre en succesfuld ledelsesmæssig overdragelse af virksomheden, er det vigtigt at være ude i god tid.

Især i en mellemstor eller stor virksomhed kan det være nødvendigt med en ledelsesmæssig overdragelse af ansvaret, der løber over flere år. At blive sat ind i virksomhedens situation, ånd, produkter, ledelse af medarbejdere, fremtidige planer og lignende tager lang tid. Des større virksomheden er, des længere tid tager det som udefrakommende at komme i en situation, hvor denne faktisk kan lede virksomheden.

Et generationsskifte deles typisk op i det økonomiske spor og det ledelsesmæssige spor. Det ledelsesmæssige spor kan udmærket tage længere tid end det økonomiske. Giv det ledelsesmæssige spor den tid, det tager.

Selskabsstruktur

For at overdrage ejerskabet bør en selskabsstruktur overvejes, hvor arvtager til virksomheden med sit eget holdingselskab gradvist overtager aktierne i modervirksomheden.

Det skal også overvejes, om der skal ske generationsskifte ved hjælp af skattemæssig succession eller ved hjælp af A/B-modellen. Til et generationsskifte inden for familien vælges ofte overdragelse ved succession, men der kan være fordele og ulemper ved begge modeller. Det bør derfor overvejes med rådgivning fra advokat og revisor, hvad der bedst kan betale sig.

Lav værdiansættelse

Ved et generationsskifte inden for familien ses det ofte hvordan sælger og køber er enige om at skabe en så lav vurdering af virksomheden som muligt. Dette giver køber, søn eller datter, mulighed for at overtage virksomheden til en gunstig skattebetaling. Det gensidige ønske om en lav skat er et af de punkter, hvor generationsskifte inden for familien for alvor adskiller sig fra en ekstern overtagelse af virksomheden – her har sælger naturligvis interesse i så høj en værdiansættelse af virksomheden som muligt.

Kontakt advokat Elisabet Villadsen Jensen, advokat Peter Gerken eller advokat Rasmus Thusgaard for specialiceret rådgivning.