INNOVA Advokatfirma afholder oplæg om indsigt i AB92 og AB18.

Oplægget er henvendt til projekt- og entrepriseledere, direktører og økonomichefer i entreprenør- og håndværksvirksomheder.

Temaer:

  • Hvornår gælder AB92, AB18 m.fl.?
  • Entrepriseaftalen, herunder entreprisetyper, udbudsmaterialet, og hovedindholdet
  • Ekstraarbejder, herunder sondringen mellem kontrakt- og ekstraarbejder
  • Forsinkelser, herunder entreprenørens ret til tidsfristsforlængelse og hæftelse for forsinkelse
  • Mangler, herunder mangelbegrebet, varigheden af mangelansvaret og bortfald af entreprenørens afhjælpningsret
  • Betalingsregler, herunder de almindelige betalingsregler og entreprenørens standsningsret
  • Nye tvistregler i AB18
  • Gennemgang af praktiske opgaver

Kurset tager udgangspunkt i de klassiske juridiske udfordringer, som entreprenør- og håndværksvirksomheder møder i dagligdagen.

På kurset vil der være rig lejlighed til at drøfte kursusdeltagernes egne erfaringer indenfor området samt stille spørgsmål om aktuelle problemstillinger.

Der serveres forfriskninger og frisklavet kaffe under oplægget. Deltagelse er GRATIS.

Kontakt Christian Lomborg Jessen ved interesse.

Dato og tidspunkt
Kan aftales nærmere ved interesse.

Adresse
Kurset afholdes hos INNOVA Advokatfirma,
Mindet 2, 5.sal, 8000 Aarhus C.