AB-udvalget, som blev nedsat i marts 2015, har fredag den 2. februar 2018 offentliggjort sit udkast til ny AB 18, der skal afløse AB 92.

Du kan læse udkastet til AB 18 her.

Der forventes ikke væsentlige ændringer i udkastet, inden det vedtages endeligt. Den endelige vedtagelse forventes at ske i maj 2018.

INNOVA indbyder til informationsmøder om udkastet til AB 18, hvor alle interesserede fra byggebranchen er velkommen til at deltage.

 

Ved informationsmødet redegør advokat Christian Lomborg Jessen nærmere for indholdet i AB 18 og nyskabelserne heri.

Informationsmøderne afholdes fredag, den 9. marts 2018 og tirsdag den. 20. marts 2018, begge dage kl. 14.00 – 16.00, hos:

 

INNOVA

Mindet 2

8000 Aarhus C

Tilmelding skal ske per e-mail til: hs@innova-law.com