Velkommen til INNOVA

INNOVA er et moderne og innovativt advokatfirma, hvor nytænkning og praktisk forretningsforståelse kombineres med et højt fagligt niveau til fordel for vores kunder.

Det er vores primære målsætning at være den mest attraktive juridiske partner for jyske virksomheder, der udover traditionelle advokatydelser også ønsker en samarbejdspartner, hvis engagement i og forståelse for kundens virksomhed er en vigtig del af samarbejdet.

Det er således kendetegnende for vores kunderelationer, at vi er en af kundens mest betroede rådgivere.

Herudover ønsker vi at tilbyde vores kunder specialistrådgivning indenfor en række bestemte forretningsområder - vi mener, at INNOVA opfylder disse målsætninger.

En af årsagerne hertil er et klart og veldefineret værdigrundlag, hvor nytænkning og praktisk forretningsforståelse samt tilgængelighed, hurtighed og integritet er grundpiller i vores kunderelationer.

Vi har gjort os meget klart, at vores kunder ønsker en resultatorienteret rådgivning og en forståelse fra vores side for kundens individuelle behov.

INNOVA er et fuldt integreret partnerskab, hvor alle advokater er specialiserede inden for 2-3 forretningsområder. Derfor behandles vores sager af den eller de advokater, som har den bedste kompetence på det pågældende forretningsområde. Dette er til fordel for både vores kunder og for os.